СҮҮЛД НИЙТЭЛСЭН

Өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл

Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшигчдийн ШЕЗ-ийн ярилцлагын хуваарь

Шүүгч бэлтгэх сургалтын нарийвчилсан хуваарь, бүртгэл

“Нээлттэй шүүх” хэвлэлийн бага хурал боллоо

Шүүхийн захиргааны ажилтны сургагч багш нарын сургалт зохион байгуулав

Шүүгчийн ёс зүйн сургагч багш нарын сургалт боллоо

Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшигчийн анхааралд

Анхан болон Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшигчдийн анхааралд!

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг тооцох, санхүүжүүлэх журам