СҮҮЛД НИЙТЭЛСЭН

Өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн шүүх хуралдааны зар

“Шүүхийн мэргэшсэн сэтгүүлч” сургалт эхэллээ

“Эдийн засгийн гэмт хэрэг ба монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт” сургалтын ээлжийн хуваарьт санал авах тухай

Шинэ бүтээлийн танилцуулгад урьж байна

“Монгол Улс, Япон Улсын хууль тогтоомжийн хөгжил: Худалдаа /арилжаа/-ны эрх зүй” сэдэвт ЭШХурал болов

“Азийн орнууд дахь газар албадан чөлөөлөлтийн өнөөгийн байдал, эрх зүйн тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт олон улсын хуралд оролцлоо

Зарим албан хаагчдыг шагнав

Шүүгчид нэр дэвшигчдэд тавигдах хуульд заасан болзол шаардлага хангасан хуульчдыг шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна