СҮҮЛД НИЙТЭЛСЭН

Өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл

Санал асуулгаар иргэдийн 63,1 хувь нь шүүхэд итгэдэг гэсэн дүн гарчээ

Иргэдийн дунд явуулсан санал асуулгын судалгаагаар иргэдийн 63,1 хувь нь шүүхэд итгэдэг гэсэн

Шүүгчид чөлөө олгох журам шинэчлэн батлах тухай

Шүүгчийн эдийн засгийн баталгааг хангах тухай

Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчийг томилуулах саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай

Хамтарсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт орууллаа.

Шүүхийн мэргэшсэн сэтгүүлчид ярьж байна

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх