СҮҮЛД НИЙТЭЛСЭН

Өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл

Эвлэрүүлэн зуучлалын сургалтад оролцоно уу

Европын Сэргээн босголт, Хөгжлийн Банк, МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Бизнесийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах

“Шүүх ба олон нийт” шилдэг бүтээлийн уралдааны болзол

1.Зорилго   "Шүүхийн тухай багц хууль" хэрэгжиж эхэлсний нэг жилийн ойн хүрээнд шүүхийн

Хэрэг зөөвөрлөх тусгай шуудангийн богцыг нэмж олгох шүүхүүдийн жагсаалт

     

Шүүхийн ёс зүйн хорооны хуралдааны талаарх мэдээлэл

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдаан 2014 оны 9 дугаар сарын 05-нд боллоо. Ёс зүйн

Шинээр томилогдсон шүүгч нарт тараах албан өрөөний тавилгын жагсаалт

Шинээр томилогдсон Ерөнхий шүүгч нарт тараах тавилгын жагсаалт

Шүүхүүдэд галд тэсвэртэй сейф болон ердийн сейф хуваарилах хуваарь

Шүүхүүдэд ширээний компьютер, принтер хураалилах жагсаалт