СҮҮЛД НИЙТЭЛСЭН

Өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл

“Шүүх ба олон нийт” шилдэг бүтээлийн уралдааны болзол

1.Зорилго   "Шүүхийн тухай багц хууль" хэрэгжиж эхэлсний нэг жилийн ойн хүрээнд шүүхийн

Хэрэг зөөвөрлөх тусгай шуудангийн богцыг нэмж олгох шүүхүүдийн жагсаалт

     

Шүүхийн ёс зүйн хорооны хуралдааны талаарх мэдээлэл

Шүүхийн ёс зүйн хорооны нийт гишүүдийн хуралдаан 2014 оны 9 дугаар сарын 05-нд боллоо. Ёс зүйн

Шинээр томилогдсон шүүгч нарт тараах албан өрөөний тавилгын жагсаалт

Шинээр томилогдсон Ерөнхий шүүгч нарт тараах тавилгын жагсаалт

Шүүхүүдэд галд тэсвэртэй сейф болон ердийн сейф хуваарилах хуваарь

Шүүхүүдэд ширээний компьютер, принтер хураалилах жагсаалт

"ЭРХ ЗҮЙ БА ХӨГЖИЛ" цуврал лекц болно.

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс эрхлэн сар бүр зохион байгуулдаг "ЭРХ ЗҮЙ БА ХӨГЖИЛ" цуврал