АРИЛЖААНЫ (ХУДАЛДААНЫ) САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ СЭДВЭЭР НИЙТЛЭЛ ШАЛГАРУУЛНА

bzcourt  |   2020-03-24  |   Нүүр хуудас / Онцлох мэдээ


Монгол Улсын арилжааны (худалдааны) эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, "Эрх зүйн боловсрол" академиас бизнес эрхлэгчдийн дунд "Арилжааны (худалдааны) салбарын хууль тогтоомжид тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр нийтлэл шалгаруулна. Энд дарж танилцана уу