Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага, мэдээллийн төвийн ажиллах журам батлагдлаа

bzcourt  |   2019-06-10  |   Нүүр хуудас


Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага, мэдээллийн төвийн ажиллах журам батлагдлаа
 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/56 дугаар тушаалаар "Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага, мэдээллийн төвийн ажиллах”-ыг баталлаа.


Уг журмаар тус төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, мэдээлэл түгээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.