Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх өдөрлөгт урьж байна