Зарим шүүгчийг анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай

bzcourt  |   2019-04-09  |   Нүүр хуудас