Нэгдсэн үнэлгээ гаргах тухай

bzcourt  |   2018-06-11  |   Нүүр хуудас


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 13 дугаар зарлигаар баталсан "Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу шүүгчийн сонгон шалгаруулалт явагдаж тус шалгалтад оролцсон нэр дэвшигчдийн Шүүхийн мэргэшлийн хорооны нэгдсэн үнэлгээ бүрэн гарч дууслаа.

 

 

ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

2018.06.11