Иргэдийг хүлээн авах
 
Иргэд шүүх хурлыг Нээлттэй шүүх танхимд шууд үзэх боломжтой.