ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Н.Одонтуул

 

2007 -2013 онд Баянзүрх дүүргийн шүүхэд шүүгч;

2013 - 2014 онд Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхэдшүүгч;

2014 –2015.06 хүртэл Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхэд Ерөнхий шүүгч;

2015.06 – 2016.06 хүртэл Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд Ерөнхий шүүгч;

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.