ТОВЧ МЭДЭЭБаянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Н.Одонтуул
 

2007 -2013 онд Баянзүрх дүүргийн шүүхэд шүүгч;

2013 - 2014 онд Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхэдшүүгч;

2014 –2015.06 хүртэл Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхэд Ерөнхий шүүгч;

2015.06 – 2016.06 хүртэл Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд Ерөнхий шүүгч;

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Ч.Алтанцэцэг


 

1991-2000 онд Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 2 дугааршүүхэд шүүгч;

2000-2006 онд Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын 1дүгээр шүүхэд шүүгч;

2006-2013 онд Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхэд шүүгч;

2013-2015онд Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхэд шүүгч,

2015-2016 онд Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч;

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байна.


 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Б.Ариунхишиг

 

2014.07- 2015.07 хүртэл Дүүргийн иргэний хэргийн анхат шатны 2 дугаар шүүхэд шүүгч;

2015.07- 2016.06 хүртэл Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхат шатны шүүхэд шүүгч;

2016.06- 2017.02 хүртэл Хан-уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч;

2017 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Н.Баасанбат

 


2017 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 

 
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Д.Мөнхтуяа
 
 

2000 -2013 онд Говь-Алтай аймгийн сум дундын шүүхэд шүүгч;

2013 - 2015 онд Сум дундын 5 дугаар шүүхэд шүүгч;

2015 - 2016 онд Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч;

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчээр ажиллаж байна.


 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-С.Олзод

 


2017 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 


 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-С.Өсөхбаяр

 

 

2008-2013 онд Архангай аймгийн шүүхэд шүүгч;

2013 - 2005 онд Эрүүгийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүхэд шүүгч,

2015 - 2016 онд Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заадпах шатны шүүхэд шүүгч,

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 

 


Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-С.Пүрэвсүрэн

 

 

2000-2013 онд Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн шүүхэд шүүгч;

2013 - 2015 онд Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхэд шүүгч;

2015-2016 онд Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч;

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээражиллаж байна.

 


 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Э.Чингис

 

 

 

2016.02- 2016.06 хүртэл Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч;

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 

Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч-Т.Шинэбаяр
 
 

2009-2013 онд Баянзүрх дүүргийн шүүхэд шүүгч;

2013-2015 онд Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхэд шүүгч;

2015 - 2016 онд Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгч;

2016 оноос Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

 

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар