Иргэд шүүхэд баярласан сэтгэгдлээ илэрхийлэв

МЭНДЧИЛГЭЭ

  Монгол Улсын шүүхийн түүхийг бичилцэж, шударга ёсны төлөөх их үйлсэд өөрийн хувь нэмэрээ

"Шүүгчийн ёс зүй ба сахилга" лекцэнд оролцохыг урьж байна

Санал асуулгаар иргэдийн 63,1 хувь нь шүүхэд итгэдэг гэсэн дүн гарчээ

Иргэдийн дунд явуулсан санал асуулгын судалгаагаар иргэдийн 63,1 хувь нь шүүхэд итгэдэг гэсэн

Шүүгчид чөлөө олгох журам шинэчлэн батлах тухай

Шүүгчийн эдийн засгийн баталгааг хангах тухай

Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд нэр дэвшигчийг томилуулах саналыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлэх тухай

Хамтарсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт орууллаа.